Politica de confidențialitate

În conformitate cu art. 13 din Decretul Legislativ 196/2003 și art. 13 din Reg. UE 679/2016 (GDPR), acest document explică metodele și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal pe care le primim și le colectăm atunci când utilizăm serviciile/site-urile noulpamant.ro, precum și unele dintre măsurile pe care le luăm pentru a proteja aceste date. În conformitate cu reglementările în vigoare, prelucrarea efectuată de noulpamant.ro se bazează pe principiile legalității, corectitudinii, transparenței, limitării scopului și stocării, minimizării datelor, exactității, integrității și confidențialității.

Operator de date

Operatorul de date este Noul Pamant (denumit în continuare „Operatorul de date”), cu domiciliul în Ilfov, , e-mail: [email protected] .

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Datele cu caracter personal prelucrate, care pot varia în funcție de serviciile solicitate, constau în: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul fiscal/numărul de TVA, datele de localizare, un identificator online, achizițiile efectuate și alte date care pot face ca utilizatorul să fie identificat sau identificabil (denumite în continuare „date cu caracter personal”). În special, datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului sunt următoarele:

Date de navigare Atunci când utilizatorul vizitează site-urile web ale proprietarului, serverele înregistrează automat informații cum ar fi URL-ul, adresele IP, tipul de browser, limba browser-ului, data și ora solicitării efectuate. Transmiterea acestor informații este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare web. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane interesate identificate, dar prin însăși natura lor ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia. Datele ar putea fi folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor infracțiuni informatice împotriva site-ului sau a unor terțe părți. Cu excepția acestei situații, aceste date sunt păstrate timp de 30 de zile.
Date furnizate în mod voluntar de către utilizator Pe site-urile web ale operatorului, utilizatorul are posibilitatea de a transmite date cu caracter personal prin completarea de formulare sau prin trimiterea de mesaje de e-mail. Furnizarea acestor date este opțională, explicită și voluntară și implică dobândirea ulterioară a adresei de e-mail a expeditorului, care este necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și orice alte date cu caracter personal introduse în scopul serviciului și cele acordate ulterior de către utilizator. Informații specifice rezumative pot fi găsite pe paginile care furnizează formularele, cu posibila indicare a caracterului obligatoriu al furnizării datelor necesare pentru utilizarea serviciului specific.Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru orice date personale ale terților care pot fi publicate sau partajate prin intermediul acestui site și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, exonerând proprietarul de orice responsabilitate față de terți.
Date cu interacțiunea cu rețelele sociale În plus față de completarea formularului de înregistrare, utilizatorului i se poate permite să se înregistreze pentru servicii, dacă are un profil Facebook, prin simpla apăsare a butonului „Autentificare cu Facebook”. În acest caz, Facebook va trimite în mod automat către site-ul web unele date personale, specificate în fereastra „pop-up” care este afișată în momentul solicitării, și nu va fi nevoie ca utilizatorul să completeze niciun alt formular.

NoulPamant.ro poate folosi cookie-uri, adică un fișier de mici dimensiuni care conține un șir de caractere care este trimis la computerul dumneavoastră atunci când vizitați un site web, și alte tehnologii pentru a vă îmbunătăți experiența online și pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile noulpamant.ro, pentru a le îmbunătăți calitatea. În conformitate cu legislația italiană în vigoare, utilizarea unor cookie-uri nu necesită consimțământul expres al utilizatorului. În special, „modulele cookie tehnice” nu necesită un astfel de consimțământ, și anume cele utilizate exclusiv în scopul transmiterii unei comunicări pe o rețea de comunicații electronice sau în măsura în care este strict necesar pentru a furniza un serviciu solicitat în mod explicit de către utilizator. Cu alte cuvinte, acestea sunt cookie-uri care sunt indispensabile pentru funcționarea site-ului sau necesare pentru a efectua activitățile solicitate de utilizator. Printre cookie-urile tehnice, care nu necesită consimțământul expres pentru utilizarea lor, Autoritatea italiană pentru protecția datelor include și

„cookie-uri de analiză”, atunci când sunt utilizate direct de către operatorul site-ului pentru a colecta informații, în formă agregată, despre numărul de utilizatori și modul în care aceștia vizitează site-ul.
cookie-uri de navigare sau de sesiune (în scopul autentificării);
cookie-uri de funcționalitate, care permit utilizatorului să navigheze în funcție de un set de criterii selectate (de exemplu, limba, produsele selectate pentru cumpărare) pentru a îmbunătăți serviciul furnizat utilizatorului.
Pe de altă parte, pentru „modulele cookie de profilare”, adică cele care au ca scop crearea de profiluri ale utilizatorului și care sunt utilizate pentru a trimite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele exprimate de utilizator în timpul navigării pe internet, este necesar consimțământul prealabil al utilizatorului. Pentru informații specifice privind tipul de cookie-uri utilizate pe acest site, metodele de acceptare/respingere/dezactivare a acestora, lista cookie-urilor prezente pe site și proprietarul acestora, precum și funcțiile specifice ale acestora, vă rugăm să consultați „Politica privind cookie-urile”, care poate fi accesată prin intermediul link-ului corespunzător din partea de jos a fiecărei pagini a site-ului. Înregistrarea pe site și serviciile oferite se adresează persoanelor majore: din acest motiv, Proprietarul nu colectează cu bună știință date de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Paginile pe care le vizitează utilizatorul pot conține linkuri către site-uri externe pentru a oferi informații utile utilizatorilor. Aceste informații nu se aplică site-urilor care nu sunt gestionate de către operatorul de date, astfel încât utilizatorul va trebui să investigheze procedurile de protecție a confidențialității pe site-urile externe.

Scopul prelucrării

Datele sunt prelucrate, sub rezerva unui consimțământ specific atunci când legea o impune, în următoarele scopuri

să se înregistreze pe site-urile web ale controlorilor
pentru a beneficia de serviciile/produsele oferite de către Operator
în scopuri de control, cercetare și analiză pentru a gestiona și îmbunătăți tehnologiile și serviciile operatorului
să primească răspunsuri la cererile adresate controlorului
să primească informații referitoare la serviciile/produsele oferite de către operator
pentru a îndeplini obligațiile precontractuale, contractuale și fiscale care decurg din relațiile existente cu Operatorul
Sub rezerva consimțământului specific și separat de cele de mai sus, datele cu caracter personal sunt colectate pentru a

trimiterea de buletine informative, comunicări comerciale și/sau materiale publicitare privind produsele și/sau serviciile oferite de operator.

Temeiul juridic pentru prelucrare

NoulPamant.ro prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorului atunci când apar una sau mai multe dintre următoarele condiții

utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru îndeplinirea operațiunilor precontractuale
prelucrarea este necesară pentru a îndeplini obligațiile legale la care este supus operatorul
prelucrarea este necesară pentru un interes legitim al operatorului sau al unor terțe părți
Persoana vizată poate solicita în orice caz temeiul juridic concret al fiecărei operațiuni de prelucrare.

Caracterul opțional și obligatoriu al consimțământului de a furniza date cu caracter personal

Partea interesată este liberă să furnizeze datele cu caracter personal solicitate din când în când; dacă nu furnizează aceste date, parțial sau inexact, poate face imposibilă utilizarea serviciilor solicitate. Obținerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru toate operațiunile de prelucrare menționate mai sus, legate și/sau necesare pentru respectarea obligațiilor legale, a reglementărilor UE, pentru executarea obligațiilor care decurg dintr-un contract la care persoana vizată este parte sau pentru a îndeplini, înainte de încheierea contractului, cererile specifice ale persoanei vizate.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În scopurile descrise la punctul 3 din prezenta notificare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu

subiecți care acționează în mod obișnuit ca procesatori de date, adică: persoane, companii sau firme profesionale care oferă asistență și consultanță pentru NoulPamant.ro în probleme contabile, administrative, juridice, fiscale, financiare legate de furnizarea Serviciilor; subiecți cu care este necesar să interacționăm pentru furnizarea Serviciilor (de exemplu, Furnizori de servicii de găzduire), subiecți delegați să efectueze activități de întreținere tehnică pe serverele care găzduiesc site-urile web ale Proprietarului;
subiecții, organismele sau autoritățile cărora este obligatoriu să comunice datele personale ale utilizatorului în temeiul dispozițiilor legale sau al ordinelor autorităților (de exemplu, în timpul anchetelor penale, NoulPamant.ro poate primi cereri din partea autorităților judiciare de a furniza jurnalele de trafic informatic)
persoanele autorizate de NoulPamant.ro să prelucreze datele cu caracter personal necesare pentru a desfășura activități strict legate de furnizarea Serviciilor, care s-au angajat să păstreze confidențialitatea sau au o obligație legală adecvată de confidențialitate, cum ar fi angajații/colaboratorii Proprietarului
parteneri de afaceri în scopuri proprii, autonome și separate, numai în cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul specific.
Locul de prelucrare a datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc la sediul central al NoulPamant.ro și este efectuată de către personalul tehnic, administrativ și comercial în scopul urmăririi scopurilor descrise la punctul 3. Furnizorii de servere sunt localizați pe teritoriul european. Informații suplimentare pot fi solicitate de la operatorul de date.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada necesară pentru atingerea scopurilor descrise în secțiunea 3 sau până la revocarea consimțământului exprimat anterior. Acest lucru nu aduce atingere, în niciun caz, posibilității ca NoulPamant.ro să păstreze datele cu caracter personal atât timp cât este permis de legislația italiană pentru a-și proteja interesele. Informații suplimentare cu privire la perioada de păstrare a datelor și la criteriile utilizate pentru a determina această perioadă pot fi solicitate în scris operatorului de date. Search Nebula di Lorenzo Ricciutelli ia măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva oricărui acces neautorizat, modificării sau dezvăluirii sau împotriva distrugerii acestora. Aceste măsuri includ controale interne privind metodele de colectare, stocare și prelucrare a datelor, precum și măsuri de securitate pentru a proteja sistemele în care sunt stocate datele cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat.

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul de a solicita operatorului, în orice moment, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica sau șterge sau de a vă opune prelucrării acestora în cazurile prevăzute la articolul 20 din Regulament, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute la articolul 20 din Regulament, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute la articolul 20 din Regulament, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute la articolul 20 din Regulament. 18 din regulament, precum și dreptul de a obține într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat datele care îl privesc (portabilitate), în cazurile prevăzute la articolul 20 din regulament, scriind la [email protected]

Modificări

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica sau pur și simplu de a actualiza conținutul, parțial sau integral, al prezentei Politici de confidențialitate, inclusiv ca urmare a modificărilor legislației aplicabile, prin publicarea acesteia către utilizatori pe această pagină. Prin urmare, vă rugăm să consultați frecvent această pagină, luând ca referință data ultimei modificări indicată în partea de jos. În cazul neacceptării modificărilor aduse prezentei politici de confidențialitate, utilizatorul, dacă este înregistrat pe site-ul web, își poate șterge contul sau poate solicita operatorului de date să îi elimine datele personale. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, politica de confidențialitate anterioară va continua să se aplice datelor cu caracter personal colectate până la acel moment.

Textele, fotografiile, grafica, materialele incluse în site nu pot fi publicate, rescrise, comercializate, distribuite, transmise prin radio sau video, de către utilizatori și terți în general, în nici un fel și sub nici o formă, fără o autorizație prealabilă din partea responsabililor de NoulPamant.ro.

Conținutul oferit de acest site este pregătit cu cea mai mare grijă/diligență și este supus unui control atent.

Cu toate acestea, NoulPamant.ro își declină orice răspundere, directă și indirectă, față de utilizatori și, în general, față de orice terță parte, pentru orice inexactități, erori, omisiuni, daune (directe, indirecte, indirecte, indirecte, pedepsibile și sancționabile) care rezultă din conținutul de mai sus.

Copyright © 2023 Toate drepturile rezervate. Reproducerea sub orice formă sau prin orice mijloace, chiar și parțială, este interzisă fără permisiunea scrisă expresă a autorului.

Ultima actualizare: 010/01/2023