FRECVENTA NUMERELOR

0

Toţi căutătorii de sens au văzut, mai devreme sau mai târziu, pe drumul evoluţiei lor spirituale, în concordanţă cu cele mai magnetice aspecte ale vieţii lor, adică acele locuri ascunse în fiecare, ce se aprind atunci când sunt atinse de lumina înţelegerii şi a înţelepciuni şi a iubirii, diverse aspecte ale vieţii care se conectează în mod miraculos, sunt dovezile Legilor Kybalionului, ale Universului Fractal, ale Conexiunii între Toate cel ce SUNT.

Pentru că la un moment dat în istorie, datorită atrofierii unor anumite tipuri de comunicare (e vorba de comunicare telepatică în principal dar nu numai) omul a trebuit să dezvolte un aparat specializat prin care să poată să exprime esenţa lui interioară. Au apărut iniţial runele şi mai apoi primele limbaje, care erau foarte aproape de esenţa energiilor pe care le traduc. Cumva, cei care au făurit aceste limbaje, Moşi şi Coordonatori de evoluţii, au împletit într-o formă scrisă acel tipar de energie pentru că îl înţelegeau şi apoi l-au tradus pentru toţi, imprimându-l în Conştiinţa Comună a unei regiuni mai mari sau mai mici. Aceste limbi precesionale au fost cumva legate de o perioadă de acomodare cu acest limbaj, cu exprimare directă în vibraţie-gând cu înveliş de sentiment, a esenţelor interioare, a căutărilor, a magnetismului. În acest context au apărut şi acele traduceri matematice ale aceloraşi legi pe care cuvintele le impersonau. Doar că, în esenţa numerelor s-a strecurat mai abitir paradigma fractalică a Universului, fiind o exprimare generalizată a aceloraşi elemente.

Există pentru fiecare punct de vedere asupra lumii, pentru fiecare abordare mono-disciplinară ori pluri-disciplinară, în tot ceea ce este, concordanţe ce pot fi traduce la nivel de numere. De fapt, frecvenţa de vibraţie a fiecărui număr exprimă în sine o anumită energie, traducându-se într-un anumit palier de relaţii şi incidenţe. De aceea matematica e capabilă sa exprime prin intermediul unor numere complexe teoreme şi idei. Atunci când compui aceste energii, obţii flori de o infinită frumuseţe, dovezi ale curgerii energiilor în toate aspectele manifestate ale realităţii. Nu uita că gândul e fel de real ca o piatră şi poate câteodată avea efecte mult mai devastatoare aruncat de o minte antrenată. Şi la fel de bine trebuie să îţi aminteşti că visul e parte din realitate şi din tine, că energia iubirii pe care o depui în mâncarea pe care o faci e parte din gustul unic al acesteia, deci mai mult decât real, că  viitorul e la fel de real ca şi trecutul, că lumea e ceea ce percepi dar mult mai mult.

http://cimddwc.net/wp-content/myfotos/projekt-52-2011/42-44.jpg

Introducerea fiind făcută, să păşim acum puţin, în interiorul traducerilor pe care energia specifică numerelor arabe o conferă fiecărei concentrări de energie, acolo unde fiecare simbol e un semnal al unui tip de energie. Vom păşi puţin în taina primelor 12 cifre ca să aşezăm în normalul cotidianului şi lângă manifestări spirituale concrete (cum ar fi de exemplu văzul, prin intermediul căruia aducem la nivelul corpului mental energia numerelor) aceste minunate pete de lumină, concentrări la vibraţia mentalului a lumii desfăcute pe 7 raze de arhangheli.

0          ENERGIA VIDULUI – este pe de o parte prima poartă, cea de jos, alpha, transcrierea perfeţiunii, al soarelui fără concentrare, al stării tao de non-existenţă, prezenţa primă şi ultimă a Divinităţii pe Pământ, moebiusul desfăcut dar păstrându-şi suprafaţa miraculoasă, e prima compunere şi prima rază a ne-creatului, e tot inclus în nimic. Este energia nevăzută dar covârşitoare a unei găuri negre, al cărei punct central este inversul soarelui, este baza universului care echilibrează şi dă viaţă polarităţii. Este început-sfârşitul. De asemenea poate fi şi prima dovadă a sistemelor energetice umane, a aurei, a cercurilor concentric-elicoidale ale ciclurilor reîncarnărilor

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Eccentricity_zero.svg/661px-Eccentricity_zero.svg.png

1          ENERGIA VERTICALEI – este chiar prima poartă, coborârea, materializarea, divizarea subtilă a sufletului, dovada electric-magneticului, a înălţării dar şi a descinderii, e poziţia avansului maxim spiritual al şarpelui cu aripi, întinderea dincolo de steaua sufletului, în spirit. Este direcţie şi non-direcţie, e prima rună a omenirii, în care s-a condensat praful curs prin mirul primului AUM-OM. Este intrarea în material-eteric a primei încrustări, simplitatea debordantă a verticalei lipsindu-i doar centrul de gravitaţie al crucii: inima.

2          ENERGIA GRAVITAŢIEI – este a doua poartă, scurgerea nevăzută a atracţiei fără margine a Selenei, transcendenţa pe care lipsa luminii o aduce în glanda sufletului. Este prima întoarcere, primul pătrar, dezvăluind nopţii frumuseţea valului şi linia orizontului, himerică blenduire cu visarea. Este prima pecete astro-grafică, atracţi încrederii. Este de asemenea infinitul speranţei şi perfecţiunea sferei de lumină, contrastul iniţiatic. Este prima componentă intenţională a înţelepciunii.

3          ENERGIA ECHIDISTANŢEI – este a treia poartă, cercul des-făcut, balanţa sămânţei vieţii, reflexia-refracţia concav-convexă a luminii. Este balansul fără margine dar şi ne-sfărâmarea, este esenţa esenţelor, similar diluţiillor maxime ale homeopatiei. Este prima sămânţă a vortexului dublu care crează galaxiile dar şi sistemele corporale dar şi a dublului helix care descrie viaţa ADN-ului. Dualitatea şi mişcarea sus-jos a stelelor pe axa vibraţional-precesională

http://farm2.static.flickr.com/1330/998377878_273c1e4aa3_o.jpg

4          ENERGIA CENTRULUI – este a patra poartă, acolo unde se triangulează verticala Iubirii Divine cu Iubirea Sufletească şi Axa Timpului, este începutul oricărei manifestări, impulsul inconştient-intuitiv-senzitiv al inimii. Este frumuseţea amintirilor ancestrale acoperite întotdeauna de diafanul unei radiaţii a grupului spiritual. Este consistenţa de roz a sufletului dar în acelaşi timp puterea infinită şi de neoprit a energiei şi iubirii spirituale, prima poartă conştientă a infinitului

5          ENERGIA TELURICĂ – este cea de-a cincea poartă, intrarea în fiinţare, pregîtirea răsăritului, ante-mergerea. Este amintirea ancestrală a luminii în pecetea lui UNU. Este ascunzişul intuit al frumuseţii infinite, al iubirii fără timp şi al Divinităţii pogorâte. Inversul gravitaţiei, ascensiunea sufletului peste manifestarea ego-ului, malaxotur tuturor angoaselor şi al temerilor, făurarul dintâi. În pecetea celor 5 simţuri regăseşti prima manifestare a lumii fizice, oglinda conştiinţei

6          ENERGIA VITALĂ – este cea de-a şasea poartă, ridicarea teluricului în Cer, vitalitatea stelelor neutronice, culoarea înălţării. Este cometa primară a vieţii, mojarul energetic al vântului solar, frecvenţa primei încarnări, simbolul firav al primei jumătăţi de infinit, Yin-ul gestaţional al focului

http://www.mathsisfun.com/numbers/images/fibonacci-spiral.gif

7          ENERGIA ÎNŢELEPCIUNII – este cea de-a şaptea poartă, precesiunea sufletului până la atingerea re-începerii şi absolutizarea înţelepciunii. Este diagonala destnică pe care Entităţile de lumină aşează orizontala gravitaţiei şi non-liniaritatea temporală. Este prima cheie, universalitatea debordantă a simplului.

8          ENERGIA INFINITLUI – este cea de-a opta poartă, dualitatea Rai-Cer, frumuseţea începutului prim a curgerilor naturale, este crucea interioară de lumină din fiecare celulă, este neliniştea dar şi înţelepciunea lui omega. Este vibraţia selectivă a ştiinţei de sine, conştientizarea, trăirea în adevăr. Dubla curbură a geometriei sacre interne, caracteristice structurii spiritului, monadei, sufletului. În infint stă conştienţa sinelui şi primul mister

9           ENERGIA CELESTĂ – este a noua poartă, noul mereu vechi şi proaspăt, descensiunea lui Shakti în pântecul plin de lumina vieţii al Mamei Pământ. Suntem deja în Alam-al-Mithal, deasupra convergenţei luminii, între faldurile unduitoare ale pasajelor de tip gaură de vierme ce leagă prin stringurile asemănătoare celor din organul lui Corti fizicul de astral şi mai departe de cauzal. este toboganul pe care, prin mănuşi concentrice, energia spiritului îmbracă forma şi protecţia frumuseţii fizice. Este înţelepcinea fără margini, de dincolo de arhivele Akashice, în infinit.

http://math.yorku.ca/infinity_old/Images/newInfinity.jpg

10         ENERGIA ÎNTREGIRII – prima poartă dublă, acolo unde descendenţa Maeştrilor a lăsat primele respiraţii conştiente în matricea eterică a Pământului, este conul infnit al incidenţei relităţii peste radiaţiile spiritelor primare. Este cadenţa, ritmul inimii universului, pulsul unui serafim la nivelul celulei care este acest univers. Este exprimare primară a bunului simţ şi al contrastului în acelaşi timp, structura esenţială a Cunoaşterii

11          ENERGIA DIVINĂ – a doua poartă dublă, un Calabi Yau al verticalei axei Divine, supra-puse şi super-impuse axei fiecăruia. Este diapazonul frecvenţei perfecţiunii, oglindirea lui Mic în Mare şi invers, e poezia fără cuvinte a Naturii, e prima împletire, irumprea luminii Big-Bangului. Dacă te imaginezi la diverse scări ale Universului vei percepe adevărul primei funcţii ezoterice a dublurii polarizate a ochiului lui Dumnezeu. Este vehicolul ascensiunii.

12         ENERGIA CIRCULARĂ – nu degeaba se opreşte adunarea celor 7 octave de lumină şi a celor 5 simţuri în poarta a treia, suprapunerea unicităţii în apăsarea infinită a unităţii. Este caracterul interior al mentalismului dar şi uşurătatea fără margini a bucuriei sufletului. Aici şi acum, androgin, iubire. Absolutul declarat. Dodecadrul armonicii infinitului.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complex_zeta.jpg

Mai presus de toate, traducerile pot fi revelatoare dar adevărul interior e mai exact decât orice funcţie matematică sau paralelă ştiinţifică. Ceea ce e în tine e mai exact decât unicitatea cifrei unu, mai unduitoare decât 8 şi mai elocventă decât 12. E adevărul, nu o compunere de energii fractalice. Mereu în căutarea adevărului.Află cum să scapi de oboseală și să-ți crești nivelul de vitalitate

Share.

About Author

Razvan este arhitect, ca si formare, un spirit-ghid, ca si chemare.

Leave A Reply

Citește articolul precedent:
ACUPUNCTURA

Într-un articol anterior am descoperit împreună desenul Meridianelor energetice, ce fac parte integranta din corpul eteric, sau aşa numitul dublu...

Închide