Author eugen.turlan

trainer de qigong al Școlii QilinGong a maestrului Lin Kai Ting, școală care își desfășoară activitatea sub egida Federației Naționale de Qigong din România.